3600 Gün Emeklilik Yasası

3600 Gün Emeklilik Yasası İnsanların çalışma gayelerin temelinde birkaç husus yatmaktadır. Bu temeller genellikle ihtiyaçların giderilmesi üzerine kurulmuştur. Diğer temel ögeler ise sosyal hak ve özgürlüklerin kazanılması içindir. Çalışma hayatının bin bir zorluğuna katlamanın, yapılan işin stresinin çekilmesi, amir ve üst kademedeki insanların baskıları gibi zorlukları çeken insanın amacı, maddi ihtiyaçları için gerekli olan paranın kazanılmasıdır. Çalışan vatandaşların amaçlarından bir diğeri de çalışma hayatlarının bitiminde sonra ki dönemi olan emeklilik hayatı için çalışmasıdır.

Çalışan vatandaşların emekli olabilmeleri için yapması gerekenlerin başında prim gün sayılarının doldurulması ve emeklilik yaşının tamamlanması gerekir. Bu iki unsuru sağlayan her vatandaşımız emeklilik hakkına sahip olmaktadır. Emeklilik işlemleri için gerekli olan prim gün sayılarının doldurulması ile ilgili birçok şart sunulmaktadır. Bunların başında gelen ve en az prim gün sayısının doldurularak emekli olabilmek için 3600 günlük prim gününün doldurulması ile hak edilen emeklilik uygulamasıdır.

3600 günlük prim günün ödenmesinden sonra emekli olabilme şartlarınından biri, 08.09.1976 tarihinden önce işe başlamış olup istenilen prim gün sayısının doldurulmasından sonra 55 yaşında emekli olabilme imkanını siz vatandaşlarına sunmaktadır. Diğer bir yandan 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran aynı zamanda 3600 günlük prim ödemesini yapan ve 55 yaşına gelen vatandaşlarımızın da emeklilik işlemlerini başlatabileceğidir.

erken-emeklilik

erken-emeklilik

3600 günlük emeklilik  primin ödenmesinden sonra emeklilik yaşının değişiklik gösterdiği durumlar söz konusudur. Bununla ilgili olarak 3600 günlük süreyi veya 15 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması tarihine göre emeklilik yaşı farklılık gösterebilmektedir. Aşağıdaki bilgi ile ilgili olarak 3600 günlük prim süresini doldurma zamanına göre emeklilik yaşının belirlendiği verileri gösteren tablo mevcuttur.

24.05.2002-23.05.2005 tarihinde dolduranlar 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihinde dolduranlar 57 yaşında

24.05.2008-23.05.2011 tarihinde dolduranlar 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihinde dolduranlar 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden dolduranlar 60 yaşında emekli olabilmektedirler.

Vatandaşlarımız bu dönemler içerisindeki istenilen prim günlerini doldurmuşlar ise, tarihler arasında karşılık gelen yaşlarda emekli olabilmektedirler. Emeklilik yaşı gelmiş olup ta prim günlerini dolmasını bekleyen erkek çalışanlar için askerlik yoklamasını ödemeleri durumunda emekli olabilmeleri söz konusudur. 3600 Gün Emeklilik Yasası

Adınız Gerekli

Yeni Kimlik Kartları

Yeni Kimlik Kartları

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

3600 Gün Emeklilik Yasası

3600 Gün Emeklilik Yasası

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

Emekli Tazminatı

Emekli Tazminatı

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

Sgk E Beyanname

Sgk E Beyanname

Türkiye'de sayılı üniversitenin kütüphanesinde bulunan birimden, üniversitede öğrenim gören görme engelli

E-Devlet Bilgisi